«Μόνο ό,τι δέχθηκες με την ψυχή σου, αυτό μόνο μαθαίνεις και αυτό ενσωματώνεις στη ζωή και το χαρακτήρα σου» (J. Dewey)

 

Η ιστοσελίδα απευθύνεται σε ερευνητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές και εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται και εξερευνούν τον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, της διαδικτυακής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, της διδακτικής και της διοίκησης της εκπαίδευσης. Θα βρείτε εδώ τις δραστηριότητες του συλλόγου μας, του eκπ@ιδευτικού κύκλου, όπως το επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης eκπ@ιδευτικός κύκλος που εκδίδουμε από το 2013, τον Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Εφηβικού Διηγήματος και Ποίησης "Γρηγόρης Πεντζίκης", που διοργανώνουμε από το 2012, καθώς και το Βιωματικό Συνέδριο Εφαρμοσμένης Διδακτικής με θέμα «Καινοτόμες εφαρμογές στη Διδακτική Πράξη», που διοργανώσαμε για πρώτη φορά το 2015. Παράλληλα θα βρείτε μία σειρά από καινοτόμες δραστηριότητες όπως το πολυμεσικό ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό περιοδικό "Me_Magazine" και οι δράσεις που στο πλαίσιο των ετήσιων αφιερωμάτων της ΔΔΕ Δράμας διοργανώνουμε από το 2010, αλλά και ερευνητικά δεδομένα από έρευνες που υλοποιούμε όπως το αλληλεπιδραστικό μοντέλο διαδικτυακής εξ αποστάσεως επιμόρφωσης "Reflective Interaction through Virtual Participants" RIVi.Ps. Θα βρείτε τέλος βιβλία, κείμενα, δημοσιεύσεις, άρθρα, πεζά, δοκίμια, ποίηση, συνεντεύξεις και διαδικτυακά μαθήματα, πρόσβαση σε φωτογραφικό υλικό και βίντεο κσι σύνδεση με κοινωνικά δίκτυα.
Η ιστοσελίδα βραβεύτηκε με το πρώτο βραβείο στο 6ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικών Ιστοσελίδων, στην κατηγορία "Προσωπικές ιστοσελίδες εκπαιδευτικών".

                                                                                                                                                                           QR KIOULANIS                                ypografi 

Δραστηριότητες

periodiko2

Ο eκπ@ιδευτικός κύκλος (ISSN:2241-4576) είναι ένα τετραμηνιαίο, επιστημονικό, εκπαιδευτικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης, το οποίο εκδίδουμε και απευθύνεται σε επιστήμονες, ερευνητές και εκπαιδευτικούς και έχει στόχο να αναδείξει την επιστημονική γνώση και την έρευνα στον ευρύτερο κύκλο των αντικειμένων που συνθέτουν το πεδίο της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης. Παρέχει άμεση και ανοικτή πρόσβαση στο περιεχόμενό του υποστηρίζοντας την αρχή της υποστήριξης της παγκόσμιας ανταλλαγής γνώσεων, καθιστώντας διαθέσιμα στο κοινό τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας.

synedrio2

To 1o Βιωματικό Συνέδριο Εφαρμοσμένης Διδακτικής με θέμα «Καινοτόμες εφαρμογές στη Διδακτική Πράξη», που υλοποιήσαμε στη Δράμα, 27, 28 και 29 Νοεμβρίου 2015. Το Συνέδριο προώθησε ένα ζωντανό τρόπο σύνδεσης της γνώσης με την εμπειρία, κινητοποίησε σκέψεις και συναισθήματα και ενθάρρυνε τη δημιουργική μάθηση, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στον επιστημονικό διάλογο που εξελίσσεται αναφορικά με τη διδακτική και γενικότερα την εκπαίδευση.

educircle2

Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ eκπ@ιδευτικός κύκλος είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο προωθεί τη φιλοσοφία της ανοικτής εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης στον ευρύτερο κύκλο των αντικειμένων που συνθέτουν το πεδίο της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης.

pentz2

Ο Πανελλήνιος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Εφηβικού Διηγήματος και Ποίησης "Γρηγόρης Πεντζίκης" τον οποίο διοργανώνουμε από το σχολικό έτος 2012-2013 έως και σήμερα.

Εικόνα1

 

Τα πρακτικά του 1ου Βιωματικού Συνεδρίου Εφαρμοσμένης Διδακτικής με θέμα «Καινοτόμες εφαρμογές στη Διδακτική Πράξη», που υλοποιήσαμε στη Δράμα, 27, 28 και 29 Νοεμβρίου 2015. Το Συνέδριο προώθησε ένα ζωντανό τρόπο σύνδεσης της γνώσης με την εμπειρία, κινητοποίησε σκέψεις και συναισθήματα και ενθάρρυνε τη δημιουργική μάθηση, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στον επιστημονικό διάλογο που εξελίσσεται αναφορικά με τη διδακτική και γενικότερα την εκπαίδευση.

cropped coollogo com 24052343 moving equalizer animated gifΤο “Me_Magazine” είναι ένα πολυμεσικό ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό περιοδικό το οποίο σχεδιάσαμε με στόχο να προβάλλει τη σημασία της επικοινωνίας, της συνεργασίας, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, Στο πλαίσιο αυτό αναδεικνύει πρωτοβουλίες και δράσεις οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στη διαμόρφωση ενός μαθησιακού κλίματος που να διέπεται από δημιουργικές σχέσεις, από ανοικτή επικοινωνία και διάλογο, αλλά και από προκλήσεις για μάθηση που συνοδεύονται με καινοτόμες δράσεις. Το Περιοδικό κινείται με βασικούς άξονες την καινοτομία, τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και την επικοινωνία και περιλαμβάνει, σε μορφή κειμένου, ήχου και εικόνας, άρθρα, συζητήσεις, ειδήσεις, καινοτόμες δράσεις και πρωτοβουλίες που καλύπτουν τα πεδία της μάθησης στην τυπική, μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση, στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, στη διοίκηση της εκπαίδευσης, στην εκπαίδευση ενηλίκων, τη διαδικτυακή εξ αποστάσεως μάθηση.

LogoIntro

 «Γίνομαι πολίτης» είναι ο τίτλος-ομπρέλα ενός project που ξεκινήσαμε στη ΔΔΕ Δράμας το σχολικό έτος 2016-2017 και έχει ως στόχο να δώσει στους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τη δυνατότητα να εκφραστούν για όσα επιθυμούν ή τους προβληματίζουν και ταυτόχρονα να τους παρακινήσει σε οργανωμένες δράσεις προκειμένου να βελτιώσουν το σχολικό και ευρύτερο κοινωνικό τους περιβάλλον. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του είναι η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, η διαμεσολάβηση των εκπαιδευτικών, οι συνέργειες με τοπικούς φορείς και η διαμόρφωση σύνθετων δράσεων που εμπλέκουν μεγάλο αριθμό φορέων και σχολικών μονάδων, διαρθρώνονται σε πολλά επίπεδα και επαναλαμβάνονται για περισσότερα του ενός σχολικά έτη.

RIVIPsΤο μοντέλο "Reflective Interaction through Virtual Participants" RIVi.Ps - (Στοχαστική αλληλεπίδραση μέσω εικονικών συμμετεχόντων) είναι ένα αλληλεπιδραστικό μοντέλο διαδικτυακής εξ αποστάσεως επιμόρφωσης στο επίκεντρο του οποίου βρίσκεται ο στοχασμός, μέσω εικονικών συμμετεχόντων (Virtual Participants). Βασίσαμε τον  σχεδιασμό του μοντέλου σε μακρόχρονη έρευνα, για τις ανάγκες της οποίας σχεδιάσαμε, υλοποιήσαμε και αξιολογήσαμε μία σειρά από διαδικτυακά περιβάλλοντα μάθησης, στα οποία επιχειρήσαμε μία κλιμακούμενη ποσοτικά και ποιοτικά εμπλοκή των Virtual Participants στη μαθησιακή διαδικασία. Η σελίδα αυτή συγκεντρώνει δεδομένα της σχετικής έρευνας

Bιβλιοθήκη

1

1

epimorfosi2

1

MARCUS EPOMORFOSI THEOLOGON PERIVALLON EPIMORFOSI STELEHON
 

vr222