Σπύρος Κιουλάνης

Post-DocPh.DM.ScM.Ed, MBA

Ο Σπύρος Ν. Κιουλάνης γεννήθηκε στην Αθήνα όπου και ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του. Σπούδασε στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει μεταπτυχιακές σπουδές στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (M.Ed), στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σπουδές στην Εκπαίδευση», στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (M.Sc) με ειδίκευση στην Περιβαλλοντική Πολιτική και στο University of East London (MBA) in International Business. Είναι Διδάκτορας (Ph.D) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στον τομέα των Παιδαγωγικών, με γνωστικό αντικείμενο την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και κάτοχος Μεταδιδακτορικού τίτλου σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Post Doc) με στο θεματικό πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων και συγκεκριμένα στην ενίσχυση της αλληλεπίδρασης σε διαδικτυακά περιβάλλοντα μάθησης ενηλίκων.

Από το 2009 έως σήμερα διδάσκει ως Καθηγητής-Σύμβουλος (Σ.Ε.Π) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Σπουδές στην Εκπαίδευση» (Θεματική ενότητα: Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση) και «Εκπαίδευση Ενηλίκων» (Θεματική ενότητα: «Σχεδιασμός, Διοίκηση, Αξιολόγηση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων) Παράλληλα, συνεργάζεται ως Συνεργαζόμενο Διδακτικό Προσωπικό με το Τ.Ε.Ι Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ), την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, με αντικείμενα διδασκαλίας: Εκπαίδευση ενηλίκων (θεωρητικό πλαίσιο και πρακτικές εφαρμογές), διά βίου μάθηση, δημιουργική μάθηση και κριτική σκέψη, εξ αποστάσεως εκπαίδευση και διαδικτυακή μάθηση, σχεδιασμός, οργάνωση και διοίκηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων, κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, εισαγωγή στην παιδαγωγική και ψηφιακή παιδαγωγική.

Είναι συγγραφέας επιστημονικών και λογοτεχνικών βιβλίων και συγγραφέας εκπαιδευτικού υλικού για το Υπουργείο Παιδείας και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Έλαβε μέρος ως εισηγητής σε διεθνή Συνέδρια και Ημερίδες με πρωτότυπες ανακοινώσεις, ενώ δημοσίευσε πλήθος άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά στον τύπο και στο διαδίκτυο. Είναι πιστοποιημένος επιμορφωτής του Πανεπιστημιακού διδακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου σε θέματα δια βίου μάθησης, εκπαίδευσης ενηλίκων και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και κάτοχος πιστοποιητικού διοικητικής επάρκειας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Συνεργάζεται με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, με το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και την Ένωση Ελλήνων Φυσικών ως εκπαιδευτής εκπαιδευτών ενηλίκων σε θέματα δια βίου μάθησης, εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, εκπαίδευσης ενηλίκων, διδακτικής και διοίκησης της εκπαίδευσης καθώς και με επιμορφωτικούς φορείς, όπως τα  Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ) και η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ).

Από το 2005 έως το 2008 διετέλεσε Περιφερειακός Σύμβουλος Δια Βίου Μάθησης Ενηλίκων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με αντικείμενο την υποστήριξη των εκπαιδευτών ενηλίκων όλων τον δομών δια βίου μάθησης (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Σχολές Γονέων, πρόγραμμα εκμάθησης Νέων Τεχνολογιών (ΉΡΩΝ), Νομαρχιακές Επιτροπές Λαϊκής Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.). Παράλληλα, είχε την ευθύνη λειτουργίας και υποστήριξης των αυτόνομων προγραμμάτων της Γ.Γ.Δ.Β.Μ με πληθυσμό στόχο τις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: «Εκπαίδευση και Συμβουλευτική Υποστήριξη των Οικογενειών των Τσιγγάνων, Μουσουλμάνων, Παλινοστούντων και Μεταναστών», «Εκμάθηση Ελληνικής σε μετανάστες», «Εκπαίδευση αγροτών (Ησίοδος)».

Την περίοδο 2012-2013 διετέλεσε υπεύθυνος παρακολούθησης του έργου των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και Ιονίων Νήσων, με αντικείμενο την διοικητική και παιδαγωγική υποστήριξη των ΣΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και Ιονίων Νήσων σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων και τη συγγραφή υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού.

Από το 2010 έως σήμερα είναι Διευθυντής Εκπαίδευσης επί δύο θητείες (2010-2015 και 2015-2018) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.

Είναι ιδρυτής και εκδότης του Επιστημονικού Περιοδικού Ανοικτής Πρόσβασης "eκπ@ιδευτικός κύκλος", Πρόεδρος του Επιστημονικού και Πολιτιστικού Συλλόγου "Εκπαιδευτικός Κύκλος", εμπνευστής του διεθνούς τακτικού Συνεδρίου βιωματικής μάθησης «Καινοτόμες εφαρμογές στη διδακτική πράξη», καθώς και του ετήσιου Πανελλήνιου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού Εφηβικού Διηγήματος και Ποίησης «Γρηγόρης Πεντζίκης».

Σχεδίασε και υλοποίησε, σε συνεργασία με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, δώδεκα (12) διαδικτυακά (e-learning) και μεικτής μάθησης (blended learning) μαθήματα, καθώς και βιωματικά projects, στα οποία συμμετείχαν πάνω από 2000 εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές ενηλίκων, με στόχο την εκπαίδευση, τη δια βίου μάθηση, την επιμόρφωση και την επιστημονική έρευνα.

Ως αποτέλεσμα μακρόχρονης έρευνας στην εξ αποστάσεως διαδικτυακή μάθηση, σχεδίασε, υλοποίησε και αξιολόγησε σε επίπεδο μεταδιδακτορικής έρευνας το στοχαστικό αλληλεπιδραστικό μοντέλο «Reflective Interaction through Virtual Participants (R.I.Vi.Ps)» μέσω του οποίου επιχειρείται η ενίσχυση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων στη διαδικτυακή μάθηση.

Education

 • [Post Doc] Μεταδιδακτορικό
  2014-2016 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 • [PhD] Διδακτορικό Δίπλωμα στον Τομέα Παιδαγωγικών
  2004-2007 Α.Π.Θ Θεολογική Σχολή
 • [MBA] Management of Business Administration in International Business,
  2015-2017 University of East London
 • [M.Sc] Μεταπτυχιακό Δίπλωμα «Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων»
  2010-2012 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
 • [M.Ed] Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Εκπαίδευση
  2001-2004 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπστήμιο