Τύπος

6277209256 934f20da10 b 685x250

 • «Συζητώντας για το Σχολείο του Μέλλοντος: Η αίθουσα διαδραστικής μάθησης και το εργαστήρι συμβουλευτικής του 4ου Γενικού Λυκείου Δράμας», Εφημερίδα «Δραμινή», 05/05/2009, Αριθμός Φύλλου 7799.
 • «Το Εργαστήρι Συμβουλευτικής Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου Γενικού Λυκείου Δράμας: ένα δίκτυο προβληματισμού, επικοινωνίας & συνεργασίας Σχολείου & Οικογένειας», Εφημερίδα «Νεάπολις», 25/03/2009, Αριθμός Φύλλου 1273.
 • "Το Εργαστήρι Συμβουλευτικής Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου Γενικού Λυκείου Δράμας" εργασία συν 09/04/2009 φύλλο 101
 • «Θρησκεία και Φυσικό Περιβάλλον». Εφημερίδα «Έκδοση της Ελασσόνας», 6/5/2009-14/10/2009, Φύλλα 498-520.
 • «Αποφασιστικότητα στη Διδασκαλία», Εφημερίδα «Ο Φίλαθλος», 19/03/2009, Αριθμός Φύλλου 7798
 • «Αναζητώντας τα θεμελιώδη γνωρίσματα της παιδαγωγικής διαδικασίας σε ότι αφορά την εκπαίδευση ενηλίκων στο έργο των Τριών Ιεραρχών: Μία προσέγγιση με βάση τη διδακτική πρακτική στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας», Κόσμος της Εκπαίδευσης, 31.01.2006., Αρ. Φύλλου 59, σελ.12-13.
 • «Ενδοσχολική Επιμόρφωση: Μία εναλλακτική πρόταση για αξιοποίηση των εκπαιδευτικών δυνάμεων της σχολικής μονάδας», Κόσμος της Εκπαίδευσης, 28.03.2006., Αρ. Φύλλου 66.
 • «Ανάπτυξη Περιβάλλοντος εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης Θεολόγων Καθηγητών», Κόσμος της Εκπαίδευσης, 07.06.2005., Αρ. Φύλλου 26, σελ.13-14.
 • «Παγκοσμιοποίηση και Εκπαίδευση. Το μάθημα των Θρησκευτικών σε ένα νέο περιβάλλον», Κόσμος της Εκπαίδευσης, 15.03.2005, Αρ. Φύλλου 14, σελ.12-13.
 • «Η συμβολή της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Το παράδειγμα της μουσουλμανικής κοινότητας των Πομάκων της Θράκης», Κόσμος της Εκπαίδευσης, 01-03-2005, Αρ. Φύλλου 40, σελ.10-11.
 • «Εφαρμογή Περιβάλλοντος εξ Αποστάσεως Επικοινωνίας και Επιμόρφωσης Εκπαιδευτών ΣΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», Κόσμος της Εκπαίδευσης, 20-09-2005, Αρ. Φύλλου 12, σελ.14.
 • «Σχέσεις Αλληλεπίδρασης Εκπαιδευτικών Μονάδων και Τοπικής Κοινωνίας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», Κόσμος της Εκπαίδευσης, 29-11-2005, Αρ. Φύλλου 50, σελ.12.
 • «Τα Π.Ε.Κ και η αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών», 31.01.93 Ελευθεροτυπία
 • «Θρησκευτική Εκπαίδευση», 07.08.1994 Ελευθεροτυπία
 • «Συνολική θεώρηση της πραγματικότητας», 14.08.1994 Ελευθεροτυπία.
 • «Για λύσεις μακρόπνοες», 19.08.1994 Ελευθεροτυπία.
 • «Είναι (σήμερα) ο στρατός το καλύτερο σχολείο;", 11.09.94 Το Βήμα.
 • «Ο μάγος ήρθε δεύτερος», 23.01.1995 Ελευθεροτυπία.
 • «Μάθημα Θρησκευτικών», 08.07.1995 Ελευθεροτυπία.
 • «Μεταγγίσεις», Ελευθεροτυπία.
 • «Με καθαρό στοχαστικό νου», 14.09.1995 Ελευθεροτυπία.
 • «Εκπαιδευτικό αδιέξοδο», 09.11.1995 Ελευθεροτυπία.
 • «Φαντασίας ακρότητες», 27.11.1995 Ελευθεροτυπία.