Δημοσιεύσεις στον Τύπο

news-icon

 1. «Συζητώντας για το Σχολείο του Μέλλοντος: Η αίθουσα διαδραστικής μάθησης και το εργαστήρι συμβουλευτικής του 4ου Γενικού Λυκείου Δράμας», Εφημερίδα «Δραμινή», 05/05/2009, Αριθμός Φύλλου 7799.
 2. «Το Εργαστήρι Συμβουλευτικής Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου Γενικού Λυκείου Δράμας: ένα δίκτυο προβληματισμού, επικοινωνίας & συνεργασίας Σχολείου & Οικογένειας», Εφημερίδα «Νεάπολις», 25/03/2009, Αριθμός Φύλλου 1273.
 3. "Το Εργαστήρι Συμβουλευτικής Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου Γενικού Λυκείου Δράμας" εργασία συν 09/04/2009 φύλλο 101
 4. «Θρησκεία και Φυσικό Περιβάλλον». Εφημερίδα «Έκδοση της Ελασσόνας», 6/5/2009-14/10/2009, Φύλλα 498-520.
 5. «Αποφασιστικότητα στη Διδασκαλία», Εφημερίδα «Ο Φίλαθλος», 19/03/2009, Αριθμός Φύλλου 7798
 6. «Αναζητώντας τα θεμελιώδη γνωρίσματα της παιδαγωγικής διαδικασίας σε ότι αφορά την εκπαίδευση ενηλίκων στο έργο των Τριών Ιεραρχών: Μία προσέγγιση με βάση τη διδακτική πρακτική στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας», Κόσμος της Εκπαίδευσης, 31.01.2006., Αρ. Φύλλου 59, σελ.12-13.
 7. «Ενδοσχολική Επιμόρφωση: Μία εναλλακτική πρόταση για αξιοποίηση των εκπαιδευτικών δυνάμεων της σχολικής μονάδας», Κόσμος της Εκπαίδευσης, 28.03.2006., Αρ. Φύλλου 66.
 8. «Ανάπτυξη Περιβάλλοντος εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης Θεολόγων Καθηγητών», Κόσμος της Εκπαίδευσης, 07.06.2005., Αρ. Φύλλου 26, σελ.13-14.
 9. «Παγκοσμιοποίηση και Εκπαίδευση. Το μάθημα των Θρησκευτικών σε ένα νέο περιβάλλον», Κόσμος της Εκπαίδευσης, 15.03.2005, Αρ. Φύλλου 14, σελ.12-13.
 10. «Η συμβολή της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Το παράδειγμα της μουσουλμανικής κοινότητας των Πομάκων της Θράκης», Κόσμος της Εκπαίδευσης, 01-03-2005, Αρ. Φύλλου 40, σελ.10-11.
 11. «Εφαρμογή Περιβάλλοντος εξ Αποστάσεως Επικοινωνίας και Επιμόρφωσης Εκπαιδευτών ΣΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», Κόσμος της Εκπαίδευσης, 20-09-2005, Αρ. Φύλλου 12, σελ.14.
 12. «Σχέσεις Αλληλεπίδρασης Εκπαιδευτικών Μονάδων και Τοπικής Κοινωνίας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», Κόσμος της Εκπαίδευσης, 29-11-2005, Αρ. Φύλλου 50, σελ.12.
 13. «Τα Π.Ε.Κ και η αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών», 31.01.93 Ελευθεροτυπία
 14. «Θρησκευτική Εκπαίδευση», 07.08.1994 Ελευθεροτυπία
 15. «Συνολική θεώρηση της πραγματικότητας», 14.08.1994 Ελευθεροτυπία.
 16. «Για λύσεις μακρόπνοες», 19.08.1994 Ελευθεροτυπία.
 17. «Είναι (σήμερα) ο στρατός το καλύτερο σχολείο;", 11.09.94 Το Βήμα.
 18. «Ο μάγος ήρθε δεύτερος», 23.01.1995 Ελευθεροτυπία.
 19. «Μάθημα Θρησκευτικών», 08.07.1995 Ελευθεροτυπία.
 20. «Μεταγγίσεις», Ελευθεροτυπία.
 21. «Με καθαρό στοχαστικό νου», 14.09.1995 Ελευθεροτυπία.
 22. «Εκπαιδευτικό αδιέξοδο», 09.11.1995 Ελευθεροτυπία.
 23. «Φαντασίας ακρότητες», 27.11.1995 Ελευθεροτυπία.