Ομιλίες/Διαλέξεις

318-58859

 1. «Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση: το μέλλον της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην προοπτική της διά βίου μάθησης. ΓΕΩΤΕ., Σέρρες, 17/12/2010
 2. «Σχολές Γονέων-Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές. Διά βίου εκπαίδευση»., Ανοικτή εκδήλωση της Εταιρείας του ομίλου «Ασπίς»: «Ασπίς Πρόνοια»., Επιμελητήριο Δράμας. 11/12/2006:
 3. «ΣΔΕ, Επιχειρηματικότητα και προώθηση στην απασχόληση». Εκδήλωση - Ημερίδα των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας Κομοτηνής και Σαπών. 07-06-2006
 4. «Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Εκπαιδευτών Ενηλίκων»., Εισήγηση στην 1η Συνάντηση Εργασίας των δομών διά βίου εκπαίδευσης ενηλίκων ΑΜ-Θ., Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Κομοτηνής. 02/11/2006
 5. «Εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας στα πλαίσια της διαθεματικότητας». Ομιλία σε ημερίδα εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ1, στο ΠΕΚ Καβάλας. 11-04-2006
 6. «Η γυναίκα στη Θρησκεία». Εκδήλωση – Ημερίδα για την παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, στο Δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης. 08-03-2006
 7. «Σκέψεις γύρω από την εκκλησιαστική εκπαίδευση». Ομιλία σε συνάντηση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ1, στο Δημοτικό Ωδείο Δράμας. 27-01-2006
 8. «Οι δύο πρώτες εβδομάδες του ΠεξΑεΘ». Επιμορφωτική ημερίδα: «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση θεολόγων καθηγητών», 1ο Γυμνάσιο Ξάνθης. 20-10-2005
 9. «Ανάπτυξη περιβάλλοντος ΑεξΑΕ στην επιμόρφωση των θεολόγων καθηγητών». Επιστημονική Συνάντηση, 1ο Ενιαίο Λύκειο Ορεστιάδας. 16.06.2005
 10. «Ανάπτυξη περιβάλλοντος ΑεξΑΕ στην επιμόρφωση των θεολόγων καθηγητών». Επιστημονική Συνάντηση, 1ο Γυμνάσιο Ξάνθης. 10-06-2005
 11. «Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωση». Επιστημονική Συνάντηση, ΠΕΚ Καβάλας. 08-06-2005
 12. «Η Διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών με βάση το νέο Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών». Ημερίδα, 1ο Γυμνάσιο Κομοτηνής. 04-02-2005
 13. «Ορθοδοξία και Φυσικό Περιβάλλον: Μία διαθεματική ερμηνευτική προσέγγιση στο μάθημα των Θρησκευτικών». Παιδαγωγική Ημερίδα, 2ο Ενιαίο Λύκειο Καβάλας. 14-01-2005
 14. «Η νέα διαθεματική προσέγγιση του μαθήματος των Θρησκευτικών». Παιδαγωγική ημερίδα για τους εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ1 του Νομού Ροδόπης. Κομοτηνή. 04-02-2004
 15. «Διαθεματική ερμηνευτική προσέγγιση της σχέσης Θρησκείας και Φυσικού Περιβάλλοντος». Παιδαγωγική Ημερίδα, 3ο Ενιαίο Λύκειο Δράμας. 28-01-2004
 16. «Η νέα διαθεματική προσέγγιση του μαθήματος των Θρησκευτικών». Παιδαγωγική Ημερίδα, 1ο Ενιαίο Λύκειο Ξάνθης. 21-01-2004
 17. «Η φυσιογνωμία της επετείου του 1821 και η θέση της στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία». Εκφώνηση Πανηγυρικού στον επίσημο εορτασμό της εθνικής επετείου του 1821 στην πόλη της Δράμας. 25-03-2006:
 18. «Οι Τρεις Ιεράρχες και η σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα». Εκδήλωση της ΕΛΜΕ Δράμας, Μουσικό Σχολείο Δράμας. 31-01-2003.