Αλλάζω το σχολείο μου

allazo2011-2012 "Αλλάζω το σχολείο μου"

Σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παρανεστίου. Βασίστηκε στην ιδέα ότι ο χώρος του σχολείου όπως είναι διαμορφωμένος σήμερα δεν μπορεί να υποστηρίξει την βιωματική μάθηση, τις υπαίθριες δραστηριότητες και την εργασία σε ομάδες. Σκοπός του προγράμματος ήταν η ανάληψη δράσεων στα σχολεία από ομάδες μαθητών και καθηγητών που επιθυμούσαν να συμμετέχουν ενεργά στον επανασχεδιασμό και μεταλλαγή των χώρων του σχολείου, έτσι ώστε να είναι πιο λειτουργικοί, να υποστηρίζουν τις δημιουργικές δραστηριότητες, να είναι ευχάριστοι και να εκφράζουν τους ανθρώπους που ζουν, μαθαίνουν και εργάζονται εκεί. Ενδεικτικές δράσεις που έγιναν ανάλογα με τις διαθέσιμες υποδομές του κάθε σχολείου: φυτεύσεις, εξοικονόμηση ενέργειας, καλλιτεχνικές και αισθητικές παρεμβάσεις, κατασκευές, περιβαλλοντικές δράσεις.