Εργαστήρια ενσυναίσθησης

ensynaisthisi3 750x4002014-2015 "Βιωματικά εργαστήρια με αντικείμενο την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης των εκπαιδευτικών"

Τα σεμινάρια/βιωματικά εργαστήρια απευθύνονταν σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι μπορούσαν να δηλώσουν συμμετοχή σε όσα σεμινάρια/βιωματικά εργαστήρια επιθυμούσαν.

Ενδεικτικά θέματα των βιωματικών σεμιναρίων ήταν:

«Ενσυναίσθηση και Σχολικός Εκφοβισμός»

«Υποστηρίζοντας θρηνούντες ή "μπαίνοντας στα παπούτσια του άλλου"

«Μύθοι και αλήθειες για την εφηβεία: Βιωματικό εργαστήρι με θέμα την ενσυναίσθηση στη σχέση δασκάλου-μαθητή»

«Η Ενσυναίσθηση σε εκπαιδευτικά και θεραπευτικά πλαίσια. Βιωματικό εργαστήριο μέσα από την μεθοδολογία και φιλοσοφία της θεραπείας Gestalt», «Και οι καθηγητές έχουν ψυχή»

«Αναγνωρίζοντας την επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών - Ενδυνάμωση του εκπαιδευτικού τους ρόλου»

«Εν-συναίσθηση: «Ουσίες και οινοπνεύματα….Πληροφορίες για τις ουσίες, αίτια χρήσης, κινητοποίηση εκπαιδευτικής κοινότητας»

«Η συναίσθηση του «εν. Η εν-συναίσθηση στη σχέση εκπαιδευτικού-μαθητή και οι τεχνικές ανάπτυξής της στο χώρο του σχολείου»

«Ενσυναίσθηση, Διδακτικές και Παιδαγωγικές προσεγγίσεις στην καθημερινή σχολική πρακτική επιμέρους μαθημάτων»

 «Ενίσχυση δεξιοτήτων επικοινωνίας»

«Ενσυναίσθηση και Κοινωνική Νοημοσύνη», Αντιλαμβανόμενο Κλίμα Παρακίνησης και  Εκπαιδευτικές / Διδακτικές Προσεγγίσεις Ανάπτυξης Κοινωνικών Δεξιοτήτων»

 «Η Ενσυναίσθηση του εκπαιδευτικού στο μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»

«Η Ενσυναίσθηση μέσα στην ομάδα», «Η δύναμη της Ενσυναίσθησης στη διδασκαλία της ιστορίας».