Βιογραφικό σημείωμα

 

Ο Σπύρος Κιουλάνης γεννήθηκε στην Αθήνα όπου και ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του. Σπούδασε στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει μεταπτυχιακές σπουδές στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (M.Ed), στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σπουδές στην Εκπαίδευση», στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (M.Sc) με ειδίκευση στην Περιβαλλοντική Πολιτική και στο University of East London (MBA) in International Business. Είναι Διδάκτορας (Ph.D) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στον τομέα των Παιδαγωγικών, με γνωστικό αντικείμενο την εξ αποστάσεως επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ενώ είναι και κάτοχος Μεταδιδακτορικού τίτλου σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Post Doc) στο θεματικό πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων και συγκεκριμένα στην ενίσχυση της αλληλεπίδρασης σε διαδικτυακά περιβάλλοντα μάθησης ενηλίκων.

e class

Copyright © 2021 Spiros Kioulanis